Политика за личните данни
Политика за конфиденциалност, с цел защита личните данни на потребителите на GUARDO.BG

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нас. Личните данни са информация, която служи за Вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. GUARDO.BG не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.
GUARDO.BG ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. GUARDO.BG няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на GUARDO.BG са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на GUARDO.BG за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с GUARDO.BG, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на GUARDO.BG, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тя се използва с диагностична и статистическа цел, за поддръжка на функционалността на нашия сайт и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

GUARDO.BG съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин GUARDO.BG без разрешението и знанието на своите родители или настойници. GUARDO.BG няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
GUARDO.BG не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в GUARDO.BG, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на GUARDO.BG, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в GUARDO.BG са под закрила на Закона за защита на личните данни.
Потребителите на GUARDO.BG са съгласни с факта, че GUARDO.BG и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – три имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителят желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското
законодателство.

 

Политика за бисквитки

GUARDO.BG използва бисквитки. Те са необходими за следните цели:
• за функционирането на сайта;
• за анализ на поведението на посетителите на сайта;
• за реклама.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Тези файлове правят възможно, като цяло, разпознаването на терминала на потребителя и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, адаптирано към предпочитанията на потребителя. Бисквитките гарантират, че потребителите ще си прекарат добре и подпомагат усилията на GUARDO.BG да предоставя услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребители, например относно предпочитанията за онлайн поверителност, кошницата с покупки или подходящи реклами. Също така, те се използват при подготовката на анонимни обобщени статистически данни, които ни помагат да разберем как потребителите се възползват от нашите интернет страници, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието, без да идентифицираме всеки отделен потребител.
Посещението на този сайт може да оставят следните типове бисквитки:
• Бисквитките са строго необходими за работата на сайта;
• Бисквитки за анализ;
• Бисквитки за реклама.

Бисквитките и/или другите строго необходими подобни технологии са от съществено значение за правилното функциониране на сайта. Можете да настроите браузъра си да блокира „бисквитките“, но в този случай, някои раздели на сайта няма да работят правилно. Бисквитките или други подобни технологии сами по себе си не изискват лична информация, за да се използва и в много случаи, дори не идентифицират личността на интернет потребителите. Има обаче ситуации, в които личните данни могат да бъдат събирани, чрез използването на бисквитки за улесняване на някои функции на потребителя или да предоставят на потребителя усещане, което е пригодено да неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях. Ако искате да блокирате бисквитките, някои функции на сайта ще бъдат спрени, а това може да създаде някои неизправности или грешки при използването на нашия сайт.
Например, блокирането на бисквитките може да Ви попречи да:
• купувате онлайн;
• да се идентифицирате при влизане във Вашия профил.

Онлайн магазин GUARDO.BG е 100% съобразен с GDPR.